Miljøriktige valg- enklere enn du tror

Hva er problemet?

De fleste maling-, lakk- og limprodukter inneholder stoffer som kan være skadelige for helse og miljø. Men noen er bedre enn andre.

Grovt sett kan produkter innen maling, lakk og lim deles i to grupper: De som inneholder organiske løsemidler, som white spirit og terpentin, og de som er vannbaserte.

Produkter med organiske løsemidler slipper ut flyktige organiske forbindelser. Dette påvirker miljøet på flere måter. Stoffene bidrar til å danne bakkenært ozon, som er helseskadelig og kan redusere planteveksten. Løsemidlene kan også forårsake svimmelhet, hodepine og luftveisinfeksjon.

Hvor er løsningen?

Velg vannbaserte produkter der det er mulig. Det er viktig å spørre forhandleren om riktig bruksområde og fremgangsmåte. De vannbaserte produktene har endret seg fra de først ble introdusert på markedet, og kan på mange områder konkurrere med løsemiddelbaserte produkter. Spør forhandleren hvis du er i tvil.

Se etter miljømerking som Svanen og EU-blomsten når du velger produkt. Hvis forhandleren din ikke har maling med miljømerke, kan du sjekke www.ecolabel.no

Miljømerker

EU Svanemerket
eu

Svanen har grenseverdier som alle foretak må oppfylle for å få bruke Svanemerket på produktene sine. Svanen legger «lista» opp i dagen, og Svanemerket er den synlige og troverdige bekreftelsen på at produktet overholder konkrete krav og grenseverdier. Svanens krav er tøffe–og de skjerpes kontinuerlig.


EU Blomsten
nordic

EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket

Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. I Norge finner du EUs Ecolabel på blant annet maling, sko, klær og enkelte vaskemidler.